Chức năng và quyền hạn

Chức năng và quyền hạn

Chức năng và quyền hạn

Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài tư vấn
Hồng Điệp
0988823931
Đàm Dư
0975772296
Tin mới
Liên kết website
Đối tác
  • Quảng cáo trái 1
  • Học kỳ nhân ái - Trải nghiệm yêu thương
  • Huấn luyện sơ cấp cứu trong cộng đồng
Chức năng

Trung tâm Đào tạo cán bộ là cơ quan tham mưu và tổ chức thực hiện các chủ trương của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ mà trực tiếp là Thường trực và Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam trong lĩnh vực đào tạo cán bộ Chữ thập đỏ Việt Nam.

Tên giao dịch quốc tế là Vietnam Red Cross Training Center (viết tắt theo tiếng Anh: VRTC).

Trụ sở làm việc tại Ngõ 157 phố Bằng B,phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội.

 

 

Trung tâm Đào tạo cán bộ có quyền hạn:

1. Được chủ động tổ chức đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn cán bộ theo kế hoạch đã được Thường trực Trung ương Hội phê duyệt; được cấp chứng nhận cho các học viên đã qua đào tạo tại Trung tâm theo phân cấp.

2. Được ký hợp đồng với các địa phương, các tổ chức xã hội, các doanh nghiệp để đào tạo – huấn luyện theo những nội dung do các đơn vị yêu cầu và phù hợp với chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

3. Được vận động, khai thác các nguồn lực trong và ngoài nước, hợp tác quốc tế để thực hiện chức năng nhiệm vụ của Trung tâm.

4. Được sử dụng nguồn lực, kinh phí, cơ sở vật chất, trang thiết bị tài sản được giao để hợp tác, liên kết với các cơ sở đào tạo,các viện nghiên cứu, các doanh nghiệp, các cơ quan, các tổ chức xã hội trong và ngoài nước để đào tạo nguồn nhân lực cho các cấp Hội và cộng đồng. 

5. Được Thường trực Trung ương Hội ủy quyền để đăng ký tham gia thực hiện các nhiệm vụ nghiên cứu khoa học và công nghệ do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giao; sử dụng hiệu quả kinh phí đầu tư phát triển khoa học và công nghệ.

6. Được xây dựng và tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển Trung tâm phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao sau khi được Thường trực Trung ương Hội đồng ý về chủ trương