Nhiệm vụ

Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài tư vấn
Hotline
Vân Anh
0964123385
Tin mới
Liên kết website
Đối tác
  • Quảng cáo trái 1
  • Học kỳ nhân ái - Trải nghiệm yêu thương
  • Huấn luyện sơ cấp cứu trong cộng đồng
Nhiệm vụ

Trung tâm Đào tạo cán bộ có nhiệm vụ:

    1. Nghiên cứu, đề xuất với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Trung ương Hội về kế hoạch, nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, hội viên, thanh tiếu niên, tình nguyện viên Chữ thập đỏ; tổ chức biên soạn tài liệu, giáo trình phục vụ việc đào tạo, giảng dạy; mở các lớp đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo quyết định của Thường trực Trung ương Hội.

    2. Tiến hành nghiên cứu lý luận và thực tiễn về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ; về hoạt động nhân đạo, từ thiện; tổ chức các hội thảo, các lớp nghiên cứu chuyên đề theo chỉ đạo của Thường trực Trung ương Hội.

    3. Phối hợp với các trường, Trung tâm chính trị cả nước triển khai chuyên đề về công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ trong các khóa đào tạo cán bộ Đảng, chính quyền, đoàn thể; phối hợp với các cơ sở đào tạo trong và ngoài nước đào tạo các chuyên ngành liên quan tới 7 hoạt   động Chữ thập đỏ, công tác Hội và phong trào Chữ thập đỏ.       

     4. Hướng dẫn và phối hợp với các ban, đơn vị Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội về công tác đào tạo, tập huấn.

     4.Hướng dẫn và phối hợp với các ban, đơn vị Trung ương Hội, các tỉnh, thành Hội về công tác đào tạo, tập huấn cán bộ các cấp Hội.

     5. Thực hiện nhiệm vụ Thường trực Hội đồng đào tạo, huấn luyện cán bộ và nghiên cứu khoa học của Hội.

     6. Đào tạo nguồn nhân lực có chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng cho nhu cầu của các cấp Hội và nhu cầu  xã hội.