Trung tâm Đào tạo cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam

  • Đổi mới tư duy - Tạo dựng vị thế - Bảo vệ sự sống
"Trung tâm Đào tạo cán bộ: là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, được thừa hưởng thương hiệu, truyền thống lịch sử, danh tiếng, các nguồn lực của Hội. Được huy động nguồn lực chất lượng cao của Hội gồm Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và được sử dụng cơ sở vật chất gồm hội trường, phòng học, phòng nghỉ, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình cung cấp dịch vụ đào tạo của mình. Hoạt động của Trung tâm được sự kiểm soát chặt chẽ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Sứ mạng: kết nối hoạt động Chữ thập đỏ với cộng đồng qua các chương trình đào tạo linh hoạt khơi dậy tinh thần nhân văn, nhân ái, năng lực bảo vệ sự sống"

"Trung tâm Đào tạo cán bộ: là đơn vị trực thuộc Trung ương Hội, được thừa hưởng thương hiệu, truyền thống lịch sử, danh tiếng, các nguồn lực của Hội. Được huy động nguồn lực chất lượng cao của Hội gồm Đội ngũ giảng viên chuyên nghiệp, các chuyên gia đầu ngành trong lĩnh vực đào tạo, huấn luyện và được sử dụng cơ sở vật chất gồm hội trường, phòng học, phòng nghỉ, máy móc thiết bị phục vụ cho quá trình cung cấp dịch vụ đào tạo của mình. Hoạt động của Trung tâm được sự kiểm soát chặt chẽ của Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.
Sứ mạng: kết nối hoạt động Chữ thập đỏ với cộng đồng qua các chương trình đào tạo linh hoạt khơi dậy tinh thần nhân văn, nhân ái, năng lực bảo vệ sự sống"