Nhiều thông tin, vấn đề đặt ra trong Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội khu vực miền Nam

Hỗ trợ trực tuyến
Tổng đài tư vấn
Hồng Điệp
0988823931
Đàm Dư
0975772296
Tin mới
Liên kết website
Đối tác
  • Quảng cáo trái 1
  • Học kỳ nhân ái - Trải nghiệm yêu thương
  • Huấn luyện sơ cấp cứu trong cộng đồng

Nhiều thông tin, vấn đề được đặt ra thảo luận trong Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội khu vực miền Nam

Nhiều thông tin, vấn đề được đặt ra thảo luận trong Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội khu vực miền Nam
Trong suốt 02 ngày (13-14/8), TS. Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam sẽ chủ trì Hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác Hội dành cho các tỉnh, thành Hội khu vực miền Nam

 

Cùng tham gia Hội nghị là lãnh đạo các Ban, đơn vị cơ quan Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam và gần 100 đại biểu là lãnh đạo, cán bộ chủ chốt các tỉnh, thành Hội khu vực miền Nam.

TS. Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu khai mạc Hội nghị

Hội nghị đưa ra nhằm mục đích thảo luận, chia sẻ và đề xuất các giải pháp triển khai các hoạt động của Hội hiệu quả, bền vững tại các địa phương. Các nội dung được đưa ra chia sẻ, thảo luận tại Hội nghị, đó là:

- Quán triệt Chỉ thị và kế hoạch thực hiện Chỉ thị của Thủ tưởng Chính phủ về nâng cao hiệu quả công tác nhân đạo và hoạt động Chữ thập đỏ trong tình hình mới;

- Quán triệt một số nội dung của Nghị quyết Trung ương VI về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức, quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập; Nghị quyết Trung ương VII về công tác cán bộ, chính sách tiền lương và bảo hiểm;

- Điều lệ Hội và những nội dung bổ sung sửa đổi Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X;

- Những điểm mới của hướng dẫn thực hiện Điều lệ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam khóa X;

- Một số nội dung về công tác Tổ chức của Hội: Đề án đổi mới cơ cấu tổ chức; Đề á xác định vị trí việc làm;

- Một số nội dung về công tác tài chính và đầu tư, phát triển nguồn lực của Hội: vận động nguồn lực cho hoạt động tự chủ; Công tác quản lý tài chính đối với hoạt động tự chủ; Quy định về quản lý chi tiêu trong hoạt động tự chủ;

- Một số nội dung về công tác kiểm tra của Hội

TS. Trần Quốc Hùng - Phó Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam giới thiệu các nội dung của Chỉ thị

TS. Nguyễn Đức Hà - Nguyên Vụ trưởng Vụ cơ sở Đảng Ban Tổ chức Trung ương trình bày về Nghị quyết Trung ương VI và VII

TS. Nguyễn Quốc Dân - Giám đốc Trung tâm Đào tạo cán bộ Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát biểu về hoạt động của Trung tâm

Ông Đặng Minh Châu, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Hội trả lời về các câu hỏi của các tỉnh, thành Hội

14/8/2018

Thu Hiền